Med en bestyrelsesuddannelse er jeres bestyrelsesmedlemmer godt klædt på

Med en bestyrelsesuddannelse er jeres bestyrelsesmedlemmer godt klædt på

Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde med de hjemmesider, der linkes til.

Det kræver i dag langt mere at være bestyrelsesmedlem, end det gjorde tidligere. Der er mange flere nye teknologier at sætte sig ind i og for at kunne yde sit yderste som bestyrelsesmedlem, er det vigtigt, at man hele tiden sætter sig ind i de teknologier. Derudover kræves der meget mere i forhold til at kunne samarbejde med andre og træffe de rigtige beslutninger. Hvis man ikke hele tiden bliver ved med at forny sig, kommer man bagud og er dermed ikke længere attraktiv som bestyrelsesmedlem. Det kan gøre, at du ikke længere vil blive tilbudt at være med i bestyrelser.

For at blive ved med at kunne forny dig er det en god ide, at du tager en bestyrelsesuddannelse. På den måde er du godt klædt på til at varetage din post i bestyrelsen. Den er med til at give dig nogle redskaber til, hvordan du kan blive ved med at forny dig og tilegne dig ny viden i en verden, der er i konstant forandring, og hvor den virksomhed, som du er i bestyrelsen for, skal blive ved med at udvikle sig for at kunne følge med. Det værste, I kan gøre, er at hvile på laurbærene. Det kommer der ikke noget godt ud af.

Bestyrelsesuddannelse hos seriøs kursusudbyder

Et populært sted at tage en bestyrelsesuddannelse er hos kursusudbyderen board-governance.com. De har et stort udvalg af forskellige kurser, der alle henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og andre beslutningstagere i virksomheder. Deres mål er at klæde beslutningstagerne godt på til at navigere i den komplekse verden, som deres virksomhed er en del af. De vil altså klæde dem på på alle måder. Både i forhold til, hvordan man kan tilegne sig viden om nye teknologier, hvordan man kan tilegne sig det sprog og det mindset, der kræves af et bestyrelsesmedlem, og hvordan man kan finde en god balance rent tidsmæssigt mellem sit bestyrelsesarbejde og sit personlige liv.

Når du er bestyrelsesmedlem et eller flere steder, kan du selvfølgelig ikke sætte en masse tid af til at tage en uddannelse. Du både dit arbejde, dit bestyrelsesarbejde og dit private liv, som du skal passe. Derfor er uddannelsen bygget op over tre moduler, der alle varer to dage. Du skal altså bare afsætte tre gange to dage med cirka en måneds mellemrum for at tilegne dig den nye viden. Det er noget, som de fleste kan overskue. Ikke mindst når det er med til at gøre, at de får en række gode redskaber, som de kan bruge i deres arbejde i bestyrelsen.

Uddannelsens opbygning

Som nævnt ovenfor er uddannelsen delt op i tre moduler. På den første modul lærer du om de helt grundlæggende ting ved at være i en bestyrelse. Selvom du har været i en bestyrelse i nogle år, vil du kunne lære meget på dette modul. Du lærer også, hvilke af dine egne ressourcer du kan bruge i dit bestyrelsesarbejde, og hvordan du kan skabe dig en identitet som bestyrelsesmedlem. Endelig lærer du også på det første modul, hvordan du kan være med til at skabe mere værdi i virksomheden. Modul et slutter med en hjemmeopgave, som du skal lave til gangen efter.

På modul to lærer du om bestyrelsens dokumenter og de retslige rammer for at være i en bestyrelse. Igen er det noget, der er vigtigt at få på plads. Selvom du har været i en bestyrelse i nogle år, vil du stadig kunne lære noget. Du lærer også noget om det konkrete bestyrelsesarbejde, og du kommer til at blive klogere på reglerne i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Dette modul slutter selvfølgelig også med en hjemmeopgave.

På det tredje og sidste modul lærer du om personlig gennemslagskraft. Hvis du er nyt bestyrelsesmedlem, kan du måske føle, at du har svært ved at komme med noget over for de mere rutinerede bestyrelsesmedlemmer. Du lærer også om bestyrelsesvurdering, og hvordan man kan ændre på og udvikle en bestyrelse. Dette modul slutter også med en hjemmeopgave, der skal lede op til den efterfølgende eksamination. Her bliver du certificeret og får papir på, at du har gennemført uddannelsen. Det kan være et rart kort at have i ærmet, når du i fremtiden gerne vil ind i en bestyrelse.

Emilie Jacobsen